کاور ضد علف هرز

2) ژئوتکستایل پارچه ضد علف هرز

رضایت یعنی برآوردن نیاز های سه گانه مشتری اعتماد           تعهد           کیفیت یکی از مواردی که در کشور به تازگی به لیست کاربردهای ژئوتکستایل (به انگلیسی: Geotextile) افزوده شده است، استفاده از ژئوتکستایل تحت عنوان پارچه ضد علف هرز و یا پارچه ضد چمن می باشد. از ویژگی های مهم استفاده […]

2) ژئوتکستایل پارچه ضد علف هرز بیشتر بخوانید »