کاربرد ژئوتکستایل در جلوگیری از رشد علف هرز

کاربرد ژئوتکستایل در جلوگیری از رشد علف هرز

جلوگیری از رشد علف های هرز به کمک ژئوتکستایل : یکی از کاربردهایی که در کشور به تازگی به لیست کاربردهای ژئوتکستایل افزوده شده است، کاربرد ژئوتکستایل تحت عنوان “پارچه ضد علف هرز” و یا ” پارچه ضد چمن ” می باشد. با ادامه این مطلب در سفیدبافت همراه باشید تا درباه کمکی که ژئوتکستایل به …

کاربرد ژئوتکستایل در جلوگیری از رشد علف هرز ادامه مطلب »