تماس با ما

تماس با سفید بافت

۰۵۱-۴۳۲۶۸۲۸۷

خراسان رضوی ،نیشابورشهرک صنعتی خیام،بلوار بهره وری ، بهره وری ۳ – پلاک

۰۵۱-۴۳۲۶۸۲۸۵-۶

info@sefidbaft.com