کراس لاپر

کراس لاپر

عملکرد دستگاه کراس لاپر: 1-کنترل وزن ( ضخامت) 2- کنترل عرض دستگاه کراس لاپردر خط تولید ، بعد از دستگاه کاردینگ نصب می گردد. الیافی که توسط کاردینگ باز وتار وپود شده ، جهت مشخص نمودن عرض و ضخامت تولید ، به دستگاه کراس لاپر هدایت میگردد. دستگاه کراس لاپر شامل نوار نقاله ای میباشد …

کراس لاپر ادامه مطلب »