دستگاه کاردینگ 1

دستگاه کاردینگ

رضایت یعنی برآوردن نیاز های سه گانه مشتری اعتماد           تعهد           کیفیت دستگاه کاردینگ توده های درهم برهم الیاف را دریافت میکند و آنها را به صورت موازی و مرتب خارج می کند. این واژه از کلمه ی carduus می رسد و به معنای شانه زدن می باشد. […]

دستگاه کاردینگ بیشتر بخوانید »