دستگاه کاردینگ

دستگاه کاردینگ

دستگاه کاردینگ توده های درهم برهم الیاف را دریافت میکند و آنها را به صورت موازی و مرتب خارج می کند. این واژه از کلمه ی carduus می رسد و به معنای شانه زدن می باشد. از این دستگاه اولین بار برای شانه زدن و مرتب کردن پشم خام استفاده گردید. در مراحل بعدی این …

دستگاه کاردینگ ادامه مطلب »