کاربرد ژئوتکستایل در جداسازی و فیلتراسیون

کاربرد ژئوتکستایل در جداسازی وفیلتراسیون

ژئوتکستایل  نقش مهم و حیاتی در کارهای مهندسی عمران دارد. ژئوتکستایل ها بخشی از یک گروه گسترده تر از غشاهای مهندسی عمران به نام ژئوسنتتیک هستند. آنها در ساخت و ساز و ظاهر بسیار متنوع هستند. ژئوتکستایل ها بزرگترین گروه ژئوسنتتیک ها از لحاظ حجم هستند. جداسازی این کاربرد دقیقا همان چیزی است که نام …

کاربرد ژئوتکستایل در جداسازی وفیلتراسیون ادامه مطلب »