کاربرد ژئوتکستایل در سد سازی

کاربرد ژئوتکستایل در سد سازی

كاربرد مصالح ژئوسنتتيك در سدهاي خاكي: با گسترش تولید الیافهاي نفتي ، تولید مصالح ژئوسنتتیک نیز گسترش روزافزوني يافته است . ژتوسنتیک ها منسوجات يا پوششهاي نازک و انعطاف پذيري هستندکه در داخل توده خاک و يا در کنار مصالح خاکي به منظور تامین اهداف مختلفي از جمله مسلح سازي ، جداسازي ، عايق بندي …

کاربرد ژئوتکستایل در سد سازی ادامه مطلب »