ژئوتکستایل چیست؟

ژئوتکستایل چیست؟

ژئوتکستایل، پارچه ای از جنس الیاف مصنوعی ! زمانی که از ژئوتکستایل صحبت میکنیم منظورمان نوعی از پارچه است. ما در زندگی روزمره  استفاده های متنوعی از انواع پارچه ها (پنبه ای، ابریشمی، کتانی، رامی، چرمی ، پلی استری و غیره) داریم. از پارچه ها برای لباس، حوله، پرده، رو میزی، روتختی و … استفاده …

ژئوتکستایل چیست؟ ادامه مطلب »