کاربرد ژئوتکستایل در زیرسازی جاده

عملکرد و کاربرد ژئوتکستایل در زیرسازی آسفالت درحقیقت افزایش رطوبت در زیرسازی از عوامل اولیه گسیختگی نابه هنگام راه می باشد. وسایل نقلیه سنگین می توانند سبب تخریب گسترده راه باشند ،بخصوص اگر خاک زیرسازی مرطوب و سست شده باشد. همچنین فشارآب منفذی می تواند باعث حرکت ذرات ریزدانه خاک به سمت لایه اساس شود. …

کاربرد ژئوتکستایل در زیرسازی جاده ادامه مطلب »