ژئوتکستایل

عرض

از 1 تا 4.20 متر

گرم در متر مربع

از 100 تا 1200 گرم

ژئوتکستایل‌ها منسوجاتی هستند که در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی جهت بهبود استحکام و ویژگی‌های مهم خاک مورد استفاد قرار می‌گیرند. این منسوجات با دارا بودن قدرتِ جداسازی، تقویت خاک، فیلتر کردن و پوشش دادن باعث‌ می‌شوند تا خاک برای عملیات‌های‌ عمرانی آماده شود. در صنعت از ژئوتکستایل‌ها برای ساخت جاده‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، سدهای خاکی، پرورش آبزیان، ساخت محل‌های دفن زباله و سایر پروژه‌های ساخت و ساز استفاده می‌شود.

پیمایش به بالا