کاربرد ژئوتکستایل در سد سازی

رضایت یعنی برآوردن نیاز های سه گانه مشتری

اعتماد           تعهد           کیفیت

كاربرد مصالح ژئوسنتتيک در سدهای خاكی:
با گسترش تولید الیافهای نفتی ، تولید مصالح ژئوسنتتیک نیز گسترش روزافزونی يافته است . ژتوسنتیک ها منسوجات يا پوششهای نازک و انعطاف پذيری هستندکه در داخل توده خاک و يا در کنار مصالح خاکی به منظور تامین اهداف مختلفی از جمله مسلح سازی ، جداسازی ، عايق بندی رطوبتی ، مهار فرسايش ، ايفای نقش صافی(فیلتر)،زهکشی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

ژئوتکستايل ها بزرگ ترين گروه ژئوسنتتیک ها را تشکیل می دهند. صفحات نفوذ پذيری هستند که از الیاف پلی پرولین و يا پلی استر و به دو صورت کلی بافته شده تک رشته ای و چند رشته ای و بافته نشده ساخته می شود.

اين مواد به علت نفوذپذيری مناسب و بافت ريز قابل کنترل، عموماٌ به عنوان فیلتر مورد استفاده قرار می گیرند. در عملکرد فیلتريزاسیون، ژئوتکستايل در عین نگهداری ذرات ريز خاک، اجازه عبور آب از میان اليه ذرات ريز به اليه ذرات درشت تر را می دهد .به همین دلیل، ژئوتکستايل بايد ثبات دائمی مکانیکی و نیز ثبات فیلتر هیدرولیکی را برای ادامه کارآيی سازه، داشته باشد .
برای اينکه اين کاربرد مؤثر واقع شود، ژئوتکستايل بايد از شسته شدن و از میان رفتن ذرات ريز ممانعت کند.
به منظور جلوگیری از شسته شدگی مصالح بستر و نیز به منظور افزايش پايداری و مقاومت پوشش اجرا شده می توان از يک لايه ژئوممبرين استفاده نمود و در کنار آن نیز با استفاده از يک لايه ژئوتکستايل مقاومت و پايداری بستر و لايه ژئوممبرين را نیز افزايش داد.

مقالات مرتبط

كاربرد ژئوتكستايل در مهندسی پی

ژئوتکستایل و ایجاد استحکام در استخر کشاورزی

کاور ضد علف هرز

ژئوتکستایل پارچه ضد علف هرز

ژئوتکستایل کاور و عایق ضد سرمازدگی

انواع ژئوتکستایل‌ و کاربردهای آن در صنایع مختلف

کاربرد ژئوتکستایل در جداسازی وفیلتراسیون

کاربرد ژئوتکستایل در لندفیل

خواص ژئوتکستایل

کاربرد ژئوتکستایل در ساخت گلدان

کاربرد ژئوتکستایل در جلوگیری از رشد علف هرز

کاربرد ژئوتکستایل در گلخانه

کاربرد ژئوتکستایل و ژئوممبران در استخرهای کشاورزی

ژئوتکستایل با الیاف پروپیلن

ژئوتکستایل با الیاف پلی استر

ژئوتکستایل ها درصنعت نفت

ژئوممبران

کاربرد ژئوتکستایل در سد سازی

ژئوگرید

کاربرد ژئوتکستایل در زیرسازی جاده

کاربرد ژئوتکستایل در روسازی جاده

ژئوتکستایل

پیمایش به بالا