ژئوتکستایل در سدهای خاکی

كاربرد مصالح ژئوسنتتيك در سدهاي خاكي: با گسترش تولید الیافهاي نفتي ، تولید مصالح ژئوسنتتیک نیز گسترش روزافزوني يافته است . ژتوسنتیک ها منسوجات يا پوششهاي نازک و انعطاف پذيري هستندکه در داخل توده خاک و يا در کنار مصالح خاکي به منظور تامین اهداف مختلفي از جمله مسلح سازي ، جداسازي ، عايق بندي […]

ادامه مطلب