ژئوتکستایل با الیاف پروپیلن

رضایت یعنی برآوردن نیاز های سه گانه مشتری

اعتماد           تعهد           کیفیت

پلی پروپيلن يک ماده چند كاربردی است كه سريعتر از الياف پليمر ديگر توليد می شود. پلی پروپيلن امكانات زيادی برای رسيدن به توليد مطلوب و آماده سازی نهايی را برای توليد كننده ها و مصرف كننده های نهايی ارائه می كند.

خواص ژئوتکستایل 1 1

پلی پروپيلن نقش مهم و فزاينده ای در كاربردهای نساجی ايفاد می كند. در واقع pp حدود 35% كل الياف بشر ساخت (Man-made) و 23% كل الياف مصرفی (الياف طبيعی و مصنوعی) در صنعت نساجی را تشكيل می دهد.
حتی در بدترين شرايط ركود اقتصادی، هنوز هم رشدی بين ۶ تا ۷ درصد در يـک سـال و از اليـاف ديگر رشد بيشتری دارد. به علت افزايش توسعه اخير محصولات نـساجی، ديـدگاه محـصولات سـاخته شده از پلی پروپيلن قابل توجه است. با رسيدن محصولات جديد به بازار، ارزش پلی پـروپيلن به علـت استفاده در روكش صندلی، كف پوشها، رو به افزايش است.
مواد اوليه برای توليد پروپيلن :
مـواد اوليـه ساخت پروپيلن، دو عنصر كـربن و هيدروژن است. اين عناصر در طبيعت به وفور يافت می شوند اما تبديل هيدورژن و كربن به پلی پروپيلن به طور مستقيم در سطح وسيعی عملی نشده است. صنايع نفت و پتروشيمی پس از سالها كوشش مستمر موفق شدند كه گاز پروپان و مشتقات آن را از فرايندهای متفاوت كراكينگ، تسويه و تصفيه و با قيمت مناسب توليد و برای توليد پلی پروپيلن در يک صنعت جديد استفاده كنند. كراكينگ، فرايند حرارت دهی به نفت خام است كه در دماهای متفاوت، همراه يا بدون مواد ديگر انجام می شود و حاصل آن، بسياری مشتقات نفت مانند سوختها و گازهای مختلف ديگر و پروپيلن است .

به طور معمول از ژئوتکستایل در مصارف مختلفی مانند زهکشی،فیلتراسیون زهکشی، ساخت راه آهن، سد ،جاده، تونل، تسلیح خاک، ساخت استخرهای ذخیره آب و دریاچه های مصنوعی، حفاظت سواحل دریا و رودها استفاده میشود.

به طور کلی عملکردهای مختلفی را که از ژئوتکستایل در کاربردهای مذکور انتظار میرود ،به شکل زیر میتوان طبقه بندی نمود:

۱-جداسازی : به عنوان لایه متخلخل انعطافپذیر دارای نفوذپذیری زیاد، ژئوتکستایل منجر به جداسازی دو نوع مختلف بافت خاک میشود که کارآیی هردو نوع مصالح بهبود میبخشد.

۲- تسلیح : در بسترهایی مانند خاک لجنی، ماسه بادی و امثال آنها که دارای ظرفیت باربری پایین هستند جهت تسلیح نمودن خاک و افزایش مقاومت آن از ژئوتکستایل استفاده میشود.

۳- زهکشی : استفاده از ژئوتکستایل برای لندفیلها و محلهای دفن زباله، پشت دیوار حائل، دیواره تونلها، استفاده در زیر خاکریز جادهها مرسوم است.

۴- فیلتراسیون : ژئوتکستایل دارای قابلیت عبور انتخابی آب و محافظت از ورود ریزدانه های بالادست به داخل حفرههای زهکش است و میتواند جایگزین فیلترهای متداول در زهکشی شود

۵- حفاظت : از ژئوتکستایل به عنوان لایه محافظ ژئوممبران استفاده میشود. ژئوتکستایل بر روی بستر خاکی و در زیر ورق ژئوممبران قرار گرفته و از آن در برابر آسیبهای احتمالی محافظت مینماید .

مقالات مرتبط
تاریخچه ژئوتکستایل (پارچه های بی بافت، لایه های نمدی، منسوجات نبافته)

1) تاریخچه ژئوتکستایل

مهندسی پی

كاربرد ژئوتكستايل در مهندسی پی

استخر کشاورزی 1

1) ژئوتکستایل و ایجاد استحکام در استخر کشاورزی

کاور ضد علف هرز

2) ژئوتکستایل پارچه ضد علف هرز

کاور ضدسرما زدگی 1

ژئوتکستایل کاور و عایق ضد سرمازدگی

انواع ژئوتکستایل min 1 e1700822598700 349x250 1

انواع ژئوتکستایل‌ و کاربردهای آن در صنایع مختلف

کاربرد ژئوتکستایل در جداسازی وفیلتراسیون 1

کاربرد ژئوتکستایل در جداسازی وفیلتراسیون

خواص ژئوتکستایل 2

کاربرد ژئوتکستایل در لندفیل

خواص ژئوتکستایل 2

خواص ژئوتکستایل

ژئوتکستایل چیست و چه کاربردهایی دارد؟ min 2

ژئوتکستایل و 10 کاربرد آن

Polyethylene Geomembrance min 1

کاربرد ژئوتکستایل در ساخت گلدان

کاربرد ژئوتکستایل در گلخانه 1

کاربرد ژئوتکستایل در گلخانه

کاربرد ژئوتکستایل و ژئوممبران در استخرهای کشاورزی 1

کاربرد ژئوتکستایل و ژئوممبران در استخرهای کشاورزی

خواص ژئوتکستایل 2

ژئوتکستایل با الیاف پروپیلن

محافظت از ژئوممبران Copy

محافظت از ژئوممبران

pvc geomembrane min 1

ژئوتکستایل با الیاف پلی استر

pvc geomembrane min 1

ژئوتکستایل ها درصنعت نفت

1624px Geomembrane installation 1

ژئوممبران

کاربرد ژئوتکستایل در سد سازی 1

کاربرد ژئوتکستایل در سد سازی

ژئوگرید 1

ژئوگرید

شرکت scaled 2

کاربرد ژئوتکستایل در زیرسازی جاده

کاربرد ژئوتکستایل در روسازی جاده 1

کاربرد ژئوتکستایل در روسازی جاده

پیمایش به بالا