پیشرفت در ژئوسنتتیک برای تقویت خاک و حفاظت از محیط زیست

عنوان مقاله : پیشرفت در مواد ژئوسنتتیک و برنامه های کاربردی برای تقویت خاک و حفاظت از محیط زیست

تعداد صفحات :

کلید واژه ها :  ژئوسنتتیک ، برنامه های کاربردی تقویت خاک ، حفاظت از محیط زیست ،

چکیده :

ژئوسنتتیک ها در اکثر نقاط جهان به مصالح ساختمانی خوبی برای برنامه های کاربردی ژئوتکنیک و محیط زیست تبدیل شده اند .

از آنجا که آنها مواد تولید را تشکیل می دهند، محصولات و برنامه های کاربردی جدید بر اساس یک روال توسعه یافته برای ارائه راه حل برای مشکلات روزمره و حیاتی به طور یکسان به کار برده میشوند .

از آنجا که ژئوسنتتیک ها  مواد تولید را تشکیل می دهند، محصولات و برنامه های کاربردی جدید بر اساس یک روال توسعه یافته برای ارائه راه حل برای مشکلات روزمره و حیاتی به طور یکسان به کار برده میشوند .

این مقاله بر پیشرفت های اخیر در ژئوسنتتیک محصولات، برنامه ها و روش های طراحی برای خاک مسلح و آثار حفاظت از محیط زیست، تمرکز دارد.

 down key

پیمایش به بالا