2) نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد مقدس

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد سفید بافت خراسان 3 بهمن 1402 min

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی (نهاده ها، تجهیزات گلخانه ای و سیستم های آبیاری) مشهد مقدس زمان ۴ الی ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

محمد عشقی: مدیر عامل شرکت آسانکار شرق، بنیانگذار و رئیس هیات مدیره مجموع شرکت های سفید بافت خراسان، نمد بافت فارس و پارس لایه خراسان

سمانه عشقی: مدیر عامل شرکت سفید بافت خراسان

آخرین اخبار
سمانه عشقی

1) بانوی کارآفرین و میراثدار صنعت خانواده خانم سمانه عشقی

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد سفید بافت خراسان 2 بهمن 1402 min

2) نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد مقدس

پیمایش به بالا