کاربرد ژئوتکستایل در لندفیل

به فضای بسته و ایزوله برای نگهداری و دفن زباله و پسماند به صورت طولانی مدت لندفیل گفنه می شود. لندفیل ها برای دفن زباله به صورت مهندسی شده و بهداشتی و برای جلوگیری از تخریب محیط زیست ساخته می شوند. اما کاربرد ژئوتکستایل در لندفیل چیست؟ از جمله مزایای این روش از دفن زباله …

کاربرد ژئوتکستایل در لندفیل ادامه مطلب »