پیشرفت در ژئوسنتتیک برای تقویت خاک و حفاظت از محیط زیست

عنوان مقاله : پیشرفت در مواد ژئوسنتتیک و برنامه های کاربردی برای تقویت خاک و حفاظت از محیط زیست تعداد صفحات : کلید واژه ها :  ژئوسنتتیک ، برنامه های کاربردی تقویت خاک ، حفاظت از محیط زیست ، چکیده : ژئوسنتتیک ها در اکثر نقاط جهان به مصالح ساختمانی خوبی برای برنامه های کاربردی ژئوتکنیک و محیط زیست تبدیل شده اند . از […]

ادامه مطلب