ژئوتکستایل در جاده سازی

کاربرد ژئوتکستایل در زیرسازی جاده

عملکرد و کاربرد ژئوتکستایل در زیرسازی آسفالت درحقیقت افزایش رطوبت در زیرسازی از عوامل اولیه گسیختگی نابه هنگام راه می باشد. وسایل نقلیه سنگین می توانند سبب تخریب گسترده راه باشند ،بخصوص اگر خاک زیرسازی مرطوب و سست شده باشد. همچنین فشارآب منفذی می تواند باعث حرکت ذرات ریزدانه خاک به سمت لایه اساس شود. …

کاربرد ژئوتکستایل در زیرسازی جاده ادامه مطلب »

کاربرد ژئوتکستایل در روسازی جاده

کاربرد ژئوتکستایل در روسازی جاده

عملکرد و مکانیزم ژئوتکستایل در روسازی آسفالت اغلب روسازی ها اجازه نفوذ 30 تا 60 درصد نزولات جوی را به داخل ساختار جاده می دهند که نتیجه آن ضعیف شدن زیرسازی است . بنابراین عملکرد آب بندی ژئوتکستایل اشباع شده توسط قیر می تواند امتیاز مهمی باشد البته اگر مقاومت زیرسازی راه دارای حساسیت بالایی …

کاربرد ژئوتکستایل در روسازی جاده ادامه مطلب »